Legalność

Pasieka spełnia wszystkie wymagania weterynaryjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministara Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 5, poz.38) z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda pasieka prowadząca sprzedaż bezpośrednią ( tj. w internecie, w sklepach detalicznych, na targowiskach, imprezach okolicznościowych) ma obowiązek spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu. W rozporządzeniu zawarte są między innymi:

  • powierzchnie ścian i podłóg z materiałów łatwozmywalnych;
  • urządzenia i narzędzia wykonane do pozyskiwania i przechowywania z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (stal kwasoodporna);
  • możliwość zmiany obuwia i odzieży własnej na odzież roboczą;
  • zaopatrzenie w bieżącą wodę;
  • zabezpieczenie produktów przed utratą swoich właściwości;

Nie ryzykuj!
Zapytaj swojego dostawcę miodu o weterynaryjne pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich!

 

 

 

 

Zobacz więcej zdjęć...

Kwalifikacje zawodowe z pszczelarstwa potwierdzają zaświadczenie o ukończeniu kursów w zakresie: diagnozowania chorób pszczelich i hodowli matek pszczelich.